Pro přihlášení do kurzu vyplňte formulář vpravo

Po vyplnění Vám přijdou veškeré informace na email, společně s vyplněnou přihlášku (žádostí o přijetí k výuce a výcviku) a lékařským posudkem.  Tyto dva dokumenty si vytisknete, lékařský posudek je nutno potvrdit u svého lékaře. Přihlášku v případě nezletilosti musí podepsat i zákonný zástupce.

U žáků mladších 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen!

Vyplněnou přihlášku, společně s lékařským posudkem  odevzdáte  po telefonické do autoškoly.On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace MOJE AUTOŠKOLA - elektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly.