L17 - řidičák od 17 let

Autoškola Václav Nixbauer

 

 

Ledeč nad Sázavou

Volejte: 603 778 846

Řidičák od 17 let

Žák absolvuje klasický kurz sk.B a složí kompletně závěrečnou zkoušku (test a jízdy) už po dovršení 17 let a následně do věku 18 let jezdí pod dozorem tzv. mentora, potom už pokračuje sám.

Tato novinka začne platit až od 1.1. 2024

 

Jaká osoba může být Mentorem?

 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Problematiku L17 řeší asociace autoškol, zde naleznete více informací www.autoskolaL17.cz 

Kontaktní formulář